Granit czy marmur

Najczęściej stosowanymi w budownictwie rodzajami kamienia naturalnego są granit oraz marmur. I choć poszczególne rodzaje granitów oraz marmurów mogą znacząco różnić się od siebie, to jednak mają pewne cechy wspólne charakterystyczne dla swoich „rodzin”.

Na czym więc polega różnica między obydwoma rodzajami kamienia? Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze?

Proces technologiczny

Pierwszym krokiem w procesie obróbki kamienia jest jego wydobycie. W zależności od rodzaju kamienia, stosowane są różne techniki jego wydobycia. Dla przykładu granit wydobywa się przy pomocy materiałów wybuchowych, umieszczanych we wcześniej odpowiednio wykonanych odwiertach, umożliwiających otrzymanie pożądanej wielkości bloków skalny.

Rodzaje kamienia

Z budowlanego punktu widzenia kamień naturalny najczęściej dzieli się na granit, marmur, trawertyn, piaskowiec. Niekiedy w budownictwie stosuje się także kamienie syntetyczne, m. in.: kwarcogranit, aglomarmur. Zapraszamy do przeczytania wpisu, w którym omówimy każdy z najczęściej spotykanych kamieni naturalnych.

Czym jest kamień naturalny?

Stosowany powszechnie w budownictwie kamień naturalny to nic innego jak fragment skały. Skała jest z kolei naturalnym skupiskiem minerałów. Po jej wydobyciu jej struktura wewnętrzna nie podlega przetworzeniu – jedyne czynności jakimi jest poddawana są obróbka geometryczna (cięcie) oraz obróbka (wykończenie) jej ścian oraz krawędzi.